Restaurering av møbler

Min oppgave er å bevare møbler og kulturgjenstander for kommende generasjoner.

Restaurering bør gjøres med respekt for møblene og gjenstandenes historiske og etiske verdi.
De bør bevares i en så original tilstand som mulig. I samarbeid med kundene utformes en restaureringsplan over hvordan
arbeidet skal utføres. Eksempler på utførte restaureringsarbeider finnes i bildegalleriet .