Restaurering av møbler

Min oppgave er å bevare møbler og kulturgjenstander for kommende generasjoner.

Restaurering bør gjøres med respekt for møblene og gjenstandenes historiske og etiske verdi.De bør bevares i en så original tilstand som mulig. I samarbeid med kundene utformes en restaureringsplan over hvordan arbeidet skal utføres. Eksempler på utførte restaureringsarbeider finnes i bildegalleriet.